Szkolenia

Nowe normy ochrony odgromowej serii PN EN 62305, które zastąpiły dotychczas obowiązujące, wymagają posiadania przez projektantów i wykonawców instalacji piorunochronnej podstawowego zasobu wiedzy technicznej w dziedzinie ochrony odgromowej obiektów budowlanych oraz ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej i obwodach sygnałowych.
Dodatkowo należy także znać zasady określania ryzyka szkód piorunowych i na tej podstawie wyznaczania wymaganych poziomów ochrony odgromowej obiektów budowlanych.
Uwzględniając powyższe wymagania proponuję Państwu przeprowadzenie pojedynczego szkolenia lub cyklu szkoleń z następujących dziedzin:

W przypadku wyrażenia zainteresowania szkoleniem z wybranej dziedziny przesłane zostaną do Państwa szczegółowe informacje dotyczące jego zakresu oraz warunków finansowych.