O autorze

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa pracuje na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Stopień doktora nauk technicznych oraz doktora habilitowanego uzyskał w Politechnice Warszawskiej odpowiednio w latach 1979 i 1989.
Jego zakres zainteresowań zawodowych obejmuje: zagadnienia ochrony odgromowej obiektów budowlanych, przepięciowej urządzeń i systemów elektronicznych, kompatybilności elektromagnetycznej oraz wysokonapięciowej techniki pomiarowej.
Od roku 1991 jest kierownikiem jednej z Katedr Wydziału Elektrycznego. Początkowo nosiła ona nazwę Katedry Aparatury Elektronicznej, obecnie jest to Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej.
W ramach współpracy naukowej Andrzej Sowa kilkakrotnie przebywał na kilkumiesięcznych stażach w Uniwersytetach Technicznych w Wiedniu oraz Uppsali. Działa aktywnie w międzynarodowych i krajowych organizacjach naukowych.
Jest autorem 10 książek i monografii, ponad 500 artykułów w czasopismach technicznych, oraz referatów przedstawianych na konferencjach krajowych i zagranicznych, a także około 50 raportów badawczych. Jest również rzeczoznawcą SEP w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej oraz ochrony odgromowej i przepięciowej.